ENG - NL - PL

Monika Braun

Holistisch welzijn 
Een multidimensionale aanpak van elk probleem
dat je ervaart als een belemmering van je ware Zelf 

overmij

"Los van het verleden,
verlicht het Heden mijn gedachten
en beroert het liefdevol al mijn zintuigen.
Met mijn kleurrijke dromen
teken ik de toekomst."

Monika Braun

Al heel lang was ik gepassioneerd bezig met het onderbewuste en de spirituele dimensie van het leven, maar het was pas toen ik te maken kreeg met een crisis in mijn eigen leven dat ik begon in te zien dat veel van wat ik aangeleerd had gekregen en de meeste van mijn overtuigingen niet strookten met de werkelijkheid.

Die zogezegde werkelijkheid werd voor mij een rekbaar, veranderlijk en geconditioneerd begrip. Ik kwam tot het besef dat ik alleen kan zien wat ik geloof en dat alles en iedereen rondom mij een afspiegeling is van mijn onderbewustzijn.

De vraag die volgde op deze doorbraak in mijn perceptie was: hoe kan ik mijn houding tegenover de werkelijkheid die ik ervaar veranderen of hoe verander ik mijn denkbeelden, gedachten en overtuigingen die vorm geven aan een werkelijkheid die ik niet wil beleven.

Ik ontdekte verscheidene manieren om deze mentale toestand te bereiken, volgde cursussen en leerde verschillende methodes kennen. Ik leerde hoe ik mijn innerlijke Zelf weer in balans kon brengen en kreeg meer voeling met mijn eigen gedachten en verlangens. Ik liet mijn egocentrische zorgen en angsten los en begon mijn persoonlijke reis naar zelfverwezenlijking, om zo de essentie van mijn eigen Zelf (mijn blauwdruk, mijn ziel als het ware) in mijn leven te brengen. Op deze bijzondere reis ontdekte ik mijn roeping.

Wat is de bedoeling van holistisch welzijn?

“Hoe meer je loslaat, hoe hoger je zult opstaan”

Welzijn betekent voor mij het bereiken van een toestand waarin je tot de essentie van jezelf komt, vrij van pijn, belemmeringen en beperkingen die je een leven lang hebt opgebouwd of hebt meegekregen.

Daarvoor moet je alles overboord gooien wat geen deel uitmaakt van je ware Zelf, zodat je innerlijke kracht vrij spel krijgt en je gevoelens van rust, liefde en aanvaarding ervaart, die vaak verstopt zitten onder verschillende lagen van angst, woede en frustratie.

Door de energiestroom in ons lichaam weer in zijn originele, krachtige, gezonde en natuurlijke toestand te brengen, maken we opnieuw de connectie met ons innerlijke, ontsluiten we ons potentieel en ontdekken we hoe uniek we zijn - kortom we krijgen weer voeling met onszelf.

Doordat het energieveld zich herstelt, wordt de oorzaak van het onevenwicht - zowel fysiek als emotioneel - losgemaakt. Alle in het geheugen opgeslagen informatie over trauma, emotioneel of fysiek lijden kan geneutraliseerd worden en heeft niet langer een invloed op het onderbewuste.
Ook wanneer er geen sprake is van een kwaal of aandoening, zal het herstelde energieveld de algemene gezondheid verbeteren.

Sessie op afstand

Alles is energie en ook niet meer dan dat             
Albert Einstein

Enkele jaren geleden verdiepte ik me in sessies op afstand en ik paste deze manier voor het eerst toe op familieleden die in het buitenland woonden. Al gauw merkte ik dat sessie op afstand dezelfde uitwerking had als de behandeling in mijn praktijkruimte, waarbij de overdracht van informatie van mijn cliënten en van energie naar mijn cliënten even vrij en ongehinderd verliep. Er was geen tijdsverschil tussen het verzenden en het ontvangen van informatie en die informatie kon verkregen worden door communicatie met de cliënt (die me daarvoor toelating had gegeven), zelfs wanneer die op dat moment met andere dingen bezig was.

Dit zette me aan het denken: als alles rondom ons een vorm van energie is en informatie vrij en van om het even waar toegankelijk is, dan moeten we allemaal deel uitmaken van één bewustzijn.

Dat we losstaan van elkaar is een optische illusie van ons bewustzijn
Albert Einstein

Energie kan zich op eindeloos veel manieren en in allerlei vormen en gedaanten uiten, in een wisselwerking van actie en reactie. Ieder mens is een van die vormen, waarbij alles en iedereen echter deel uitmaakt van een en dezelfde energie.

De energie-informatie wordt overgedragen zoals bij een radio die radiosignalen van een zendstation ontvangt. Ik ervaar die signalen via gedachten, gevoelens en denkbeelden. De kwantumfysica beschrijft dit fenomeen als een non-lokale kwantumhologram, wat inhoudt dat verbonden entiteiten toegang krijgen tot elkaars informatie van lichaam en geest zonder dat ze zich in elkaars nabijheid bevinden.

Geest is het bewustzijn dat beperkt is geworden. Van nature ben je onbeperkt en volmaakt. Gaandeweg ervaar je beperkingen en word je het verstand
Ramana Maharshi

Kan je het verleden veranderen?  

“Het is nooit te laat om het verleden te veranderen” Katie Byron

We hebben altijd geleerd: “wat gebeurd is, is gebeurd en kan niet meer teruggedraaid worden”. Dat is deels waar – het verleden bestaat immers niet meer, dus we kunnen niet in de tijd teruggaan en het veranderen. Maar waarom doen we dan alsof het verleden er nog steeds is? Waarom laten we het verleden ons leven beheersen? Waarom houden onze gedachten aan wat voorbij is ons zo in de ban dat we onmogelijk in het heden kunnen leven?

We worden achtervolgd niet door het verleden maar door onze gedachten daaraan. We laten onze herinneringen telkens opnieuw de revue passeren, gezien door de ogen van de persoon die we op dat moment waren en niet van wie we nu zijn. We stellen wat er is gebeurd niet eens in vraag. We geloven dat wat we in het verleden hebben gezien of meegemaakt de enige waarheid is.

Verrassend is evenwel dat de pijn niet zozeer het gevolg is van wat er is gebeurd, maar wel van onze onderbewuste overtuiging waarom dit is gebeurd. 
Waarom is mij dit overkomen? Waarom hebben ze mij dit aangedaan? Waarom was er niemand om mij te beschermen? Wat heeft dit met mij gedaan? Allemaal vragen die, wanneer ze gesteld worden, de echte reden achter onze pijn blootleggen. Wanneer je luistert naar de antwoorden die vanuit jezelf komen, ontdek je dat je onbewust vasthoudt aan hoe je over jezelf en anderen denkt en het zijn net die gedachten die het verleden levend houden.

Maar wat als het verleden niet meer zou zijn dan een afspiegeling van je huidige gedachten? Wat als net die gedachten, in het nu, het verleden in stand houden? Wat als je gedachten over jezelf en anderen je gevangen houden in een soort van lus en het “verleden” je alleen maar zou achternalopen om je daarop te wijzen?

Het leven is veel te mooi, verrassend en wonderlijk om jezelf te verliezen in een nare droom.

Holisme

Wat betekent de holistische benadering?

Holistisch betekent totaal, globaal, inclusief alle gebieden / componenten. 
In het geval van ons, mensen, gaat het om de mentale sfeer (gedachten), de gedragsmatige sfeer (gedrag), de fysieke sfeer (lichamelijke kwalen), de emotionele sfeer (gevoelens) en de spirituele sfeer (bestaansgevoel, missie).

De holistische benadering richt zich niet alleen op een of twee van deze gebieden (bijvoorbeeld gedrag en gedachten), maar op al deze gebieden samen, ervan uitgaande dat ze een wederzijdse invloed op elkaar hebben en niet onafhankelijk van elkaar bestaan.

In mijn aanpak combineer ik coachingtechnieken, dialoog met het onderbewuste door middel van spiertesten (psychokinesiologie), systemische aanpak (opstellingen) en werken met energie (tachyon, ho'oponopono). Hierdoor kan ik het probleem in verschillende dimensies en op verschillende niveaus van zijn bestaan aanraken.

Prijslijst

Sessie  Psychokinesiologie
+ Tachyon behandeling
+ een gesprek 60’-70'
€75 incl. btw

Sessie Tachyon “pain body release”
(transformatie van het energie pijnlichaam)
+ een gesprek
80’
85€ incl. btw

Coaching
30’ - 35€ incl. btw
60’ - 70€ incl. btw

Sessie kinderen (tot 15 j)
60’
70€ incl. btw

Behandeling op afstand
+ verslag via e-mail
€70 incl. btw

Behandeling op afstand
+gesprek online
€80  incl. btw

Ik hanteer de volgende methodes:

Mobirise

Psychokinesiologie

Aan de hand van spiertests wordt gepeild naar wat zich in het onderbewuste afspeelt en vervolgens kan de invloed van negatieve ervaringen worden uitgeschakeld. Het onderbewuste is letterlijk in staat om via energie met het hele lichaam te communiceren. Psychokinesiologie opent eigenlijk de deur naar het onderbewustzijn.

Mobirise

Tachyon

Tachyonenergie is de eerste vormhebbende energie die voortkomt uit het nulpuntenergieveld. Deze energie aligneert en controleert ons lichaam op celniveau en stimuleert onze hormoonproductie, ons metabolisme en vitaliteit. Ze levert het hele spectrum van energie die ons lichaam nodig heeft om een goede gezondheid aan te houden. (Meer hierover vind je in shop.planet-tachyon.com)

Mobirise

Coaching

Ik geloof in je onbegrensde mogelijkheden, je uniciteit en de kracht om je leven te creëren. Ik nodig je uit op een reis door gedachten, tips en ervaringen, langs mogelijkheden en ambities, naar een bestemming waar werkelijkheid en dromen hand in hand gaan.

Mobirise

Systemische familieconstellaties 

Deze techniek is een hulpmiddel om de onderlinge verbondenheid van elementen in een systeem bloot te leggen. Door elementen van dit systeem voor te stellen door mensen of voorwerpen maken we verbinding met de energie en informatie van die afzonderlijke elementen en het systeem in zijn geheel.
Ik werk uitsluitend met voorwerpen en gebruik deze methode voor gerichte, individuele problemen.

Mobirise

Behandeling van chakra's en organen: 

Het kanaliseren van energie met de handen.

Mobirise

Ho’oponopono

Deze oude Hawaïaanse techniek zorgt ervoor dat we ons ego loslaten en makkelijker kunnen vergeven.

01.

Certificate: Professional Coach

Systo, Hasselt, 02/2019 - 06/2019

02.

getuigschrift - Psychokinesiologie

Centrum voor Psychokinesiologie, Pellenberg, Belgia, 09/2009 - 06/2012

03.

getuigschrift - Tachyon Holistic Wellness 301

University of Integrated Science, California,
getuigschrift nr 7795717/12/2013, 06/2013

04.

cursussen

reiki, holistische massagetherapie, traumabehandeling in de context van systemische constellaties, moxatherapie, genezing van chakra's en organen, channelingIntuïtie

“De intuïtieve geest is een godsgeschenk, het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het godsgeschenk is vergeten”
Albert Einstein

Waren we tweedimensionale wezens, bestaande uit een lichaam en een rationeel verstand, dan zou dat verstand het intelligentste orgaan zijn, de bron van alle informatie en het mechanisme dat ons leven controleert. Gedachten zouden nooit in vraag gesteld worden en omdat ze altijd berusten op feiten die door het rationele verstand gekend zijn, zou onze manier van redeneren fors beperkt worden en ons steeds in dezelfde richting leiden.

We zouden bovendien geen problemen kunnen oplossen, omdat we deel uitmaken van hetzelfde bewustzijn als waaruit die problemen zijn ontstaan. Ons leven zou beheerst worden door dezelfde gedachte- en gedragspatronen waardoor steeds opnieuw dezelfde werkelijkheid tot stand wordt gebracht, wat onze overtuiging dat de werkelijkheid onveranderlijk is en wat we zien de enige waarheid is, nog versterkt.

Over intuïtie zijn de meningen uiteenlopend. Wat het is en waar die intuïtief aangevoelde informatie precies vandaan komt, wordt op verschillende manieren verklaard. Ik zie intuïtie als onze navelstreng met het universele bewustzijn, de universele intelligentie waar we allemaal intrinsiek deel van uitmaken. Vermits intuïtie niet met onze zintuigen waargenomen kan worden en dus ook niet met ons rationele verstand herkend kan worden, wordt die vaak over het hoofd gezien of genegeerd.

Soms krijg ik te horen: “Ik heb dat niet” of “Ik voel het niet…”. Dat stemmetje binnenin, dat buikgevoel dat we als kind wel hadden, zit verstopt onder de vele lagen van onze opvoeding, die zo sterk gericht is op het cultiveren van rationeel denken. Maar het is niet weg. Het is er nog. En het zal er altijd zijn, want het is een derde, intrinsieke dimensie van ons mens-zijn.

Opnieuw voeling krijgen met je innerlijke stem betekent dat je opnieuw voeling krijgt met jezelf.
En dat is meteen één van de hoekstenen van mijn aanpak.

Monika Braun

Contact

Nieuwstraat 28
3360 Bierbeek
Belgium

+32  [0] 498 51 34 77

facebook

Contact Us